PLASTAZOTE®

Najlżejsze usieciowane pianki techniczne na świecie

PLASTAZOTE®

Usieciowana pianka polietylenowa.
Dostępna jest w szerokiej gamie kombinacji polimerów mogących wpływać na zwiększoną sztywność i lepszą wytrzymałość na temperaturę.
W porównaniu z innymi piankami XPE, Plastazote® dużo lepiej zachowuje się podczas formowania na gorąco.

Gatunki Plastazote® zostały zaprojektowane tak, aby zapewniać najwyższy poziom pożądanych parametrów przy możliwie niskiej wadze.
Brak jakichkolwiek środków chemicznych oraz jednorodność gęstości i struktury komórek pozwala firmie Zotefoams na oferowanie najlżejszych usieciowanych pianek technicznych na świecie.

Plastazote®
– w gęstościach od 15 kg / m3 do 115 kg / m3
– w szerokiej gamie atrakcyjnych kolorów
– w gatunkach „metalocenowych” opracowanych w celu ulepszonej termo-kompresji
– w gatunkach o podwyższonych właściwościach zmniejszających palność, właściwościach przewodzących lub rozpraszających ładunki elektrostatyczne
– nie zawiera lateksu
– nietoksyczny i hipoalergiczny

Pianki Plastazote®, podobnie jak inne pianki PE są materiałami wszechstronnego użycia.
Można je stosować w :
– rozwiązaniach opakowaniowych
– budownictwie
– motoryzacji i przemyśle
– branży sportowej i turystycznej.
Jednak ze względu na swoją wyjątkową pozycję w kategorii pianek technicznych, pianki Plastazote® znajdują zastosowanie w szczególnie wymagających sektorach.
Należą do nich między innymi :
– lotnictwo
– elektronika
– kolejnictwo / transport masowy
– opieka zdrowotna.

Jednym z rodzajów o wybitnych właściwościach jest Plastazote® MP15FR. Jest bardzo lekką pianką – 15 kg / m3, która znajduje zastosowanie w izolacji elementów taboru kolejowego, zapewniając długoterminową spójność właściwości izolacyjnych. Ze względu na swoją zamknięto-komórkową i usieciowaną strukturę działa wydajnie i skutecznie we wszystkich strefach klimatycznych. Jej odporność na wchłanianie wilgoci minimalizuje ryzyko kondensacji i związanego z tym wzrostu pleśni. Plastazote® MP15FR zapewnia najlepsze w swojej klasie parametry palności wraz z nieporównywalnie niską wagą.
Ma także wyjątkowe właściwości pochłaniania wibracji, które zapewniają pasażerom najwyższy komfort. Jednocześnie, dzięki temu unikalnemu materiałowi można stworzyć system izolacyjny tak, aby spełnić rygorystyczne wymagania standardów dla kolejnictwa – normy EN45545. Jego unikalne właściwości, wraz z rosnącą świadomością energetyczną i ekologiczną, pomagają, poprzez redukcję masy, obniżyć zużycie energii i kosztów użytkowania. W odpowiedzialności za środowisko, w miarę możliwości wykorzystując takie zaawansowane materiały, można przynosić też korzyści pasażerom i gospodarce.

Plastazote® jest najczęściej cytowaną pianką termoplastyczną w literaturze medycznej pod względem akceptowalności w kontakcie ze skórą, z klasami medycznymi testowanymi zgodnie z ISO10993.
Właściwości Plastazote® wynikają przede wszystkim z unikalnej metody ekspansji Zotefoams przy użyciu tylko czystego azotu – który stanowi 78% powietrza, którym oddychamy. Reakcja chemiczna stosowana przez innych producentów do produkcji pianek pozostawia w materiale ich resztki, w tym LZO – lotne związki organiczne ( VOCs – volatile organic compounds ), potencjalnie powodując podrażnienia sensoryczne i skórne.
Oprócz zastosowań w środkach ochrony indywidualnej, zapotrzebowanie na aparaty oddechowe / respiratory również napędza popyt na Plastazote®. Jego obojętne, nietoksyczne właściwości wynikające ze sposobu wytwarzania, decydują o tym, że jest to idealny, lekki materiał stosowany w wentylatorach.
Plastazote® jest niezbędnym elementem ochrony podczas transportu wrażliwych urządzeń medycznych, takich jak te do pozaustrojowego natleniania membranowego (ECMO – Extracorporeal Membrane Oxygenation ). Z atrakcyjnym stosunkiem wytrzymałości do masy, gatunki takie jak Plastazote® LD45WE, zmniejszają koszty transportu poprzez optymalizację wielkości i masy, z jednoczesną ochroną płynów i chemikaliów przed wstrząsami.
Czystość pianek Plastazote® i Evazote® używanych w aparaturach diagnostycznych gwarantuje wysoką przejrzystość skanów prześwietleń rentgenowskich, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, które pomagają klinicystom określić stopień choroby u pacjentów.

Zapraszamy do współpracy !

Masz pytania?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

[contact-form-7 id=”1075″ title=”Formularz 2″]