Technologie i Usługi​​

Oferujemy spienione tworzywa sztuczne – takie jak: PE, EVA, EPDM, SBR, CR-Neopren, w postaci płyt i nawojów.

Do podstawowych zabiegów procesu produkcji należy odpowiednie przygotowanie materiału wejściowego. W celu uzyskania jego odpowiedniej grubości stosuję się dwie podstawowe technologie: laminowanie i rozwarstwianie.

Nasza oferta

Laminowanie

Polega na łączeniu ze sobą co najmniej dwóch warstw materiału. Podczas przepustu nagrzanego materiału przez obracające się przeciwbieżnie walce tworzy się połączenie zgrzewane.

Frezowanie CNC Polting

Frezowanie CNC

Obróbka skrawaniem na urządzeniach sterowanych numerycznie (CNC) usuwanie materiału frezami i piłami.

Rozwarstwianie / dwojenie

Rozwarstwianie jest to operacja, w której z materiału wejściowego zdejmuję się warstwę o odpowiedniej grubości. Rozwarstwianie przeprowadza się na urządzeniach zwanych dwojarkami.

Wycinanie CNC

Technologia cięcia narzędziami aktywnymi na urządzeniach sterowanych numerycznie.

Termoformowanie

Technologia kształtowania termicznego materiałów termoplastycznych. W przypadku obróbki pianek umożliwiająca przestrzenne formowanie, łącznie ze zmianą grubości materiału.

Wykrawanie - prasa automatyczna Polting

Wykrawanie na prasach / sztancowanie

Proces wycinania detali z wykorzystaniem narzędzi , wykrojników. Możliwe wycinanie na prasach ręcznych, jak również automatyczne sztancowanie na urządzeniach numerycznych z samoczynnym pobieraniem materiałów. Możliwe jest wykrawanie materiałów spienionych, tekstyliów, włóknin itp do grubości 50-100mm zależnie od rodzaju materiału.

Nanoszenie kleju Polting

Nanoszenie kleju

Nanoszenie taśm klejowych na materiały w rolkach oraz arkuszach. Tworzenie materiałów samoprzylepnych. Możliwe jest również cięcie rolek materiału na pasy o wybranej przez klienta szerokości.

Hot Melt Polting

Hot-Melt

Nasza linia klejowa służy do produkcji błony klejowej hotmelt i jej aplikowania na różne materiały – w nawojach, bądź w postaci „sztywnych” płyt. Błony klejowe mogą być wytwarzane z użyciem siatki wzmacniającej. Produkujemy też kleje dwustronne na nośnikach foliowych, piankowych, włókninowych i innych. Jako „release liner” (zabezpieczenie antyadhezyjne) oferujemy folie i papiery silikonowane w różnych gramaturach.