We convert foam to deliver custom products for various branches

Sprzedajemy i przetwarzany spienione tworzywa sztuczne.
Pianki zamknięto-komórkowe:
EVA ; PE ; PP ; PA ; EPDM ; CR – neoprenowe i silikonowe
Pianki otwarto-komórkowe:
melamina – BASOTECT, mikro-komórkowy poliuretan – PORON, Sylodamp, Sylodyn, Sylomer, Norseal, “memory” PU – CONFOR
Posiadamy certyfikat ISO 9001:2015

Document
Document

Polting Foam Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. Wdrożenie innowacyjnej technologii cięcia liniowego 5D materiałów niemetalowych. 

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności Wnioskodawcy – na rynku krajowym oraz europejskim, poprzez wdrożenie, na bazie nowej technologii cięcia liniowego 5d, nowych specjalistycznych usług w zakresie przetwarzania tworzyw sztucznych oraz jednoczesne wprowadzenie na rynek nowych produktów (półproduktów). Efektem realizacji projektu, wynikającym bezpośrednio z wdrożenia nowej technologii, będzie uzyskanie zdolności do osiągniecia wskaźników rezultatu (w postaci nowych usług i produktów/półproduktów) na gruncie: technicznym, prawnym, organizacyjnym. Innowacyjne usługi (produkty, półprodukty) otworzą nowe możliwości technologiczne.

Wartość projektu:  2 300 000,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 805 000,00