ARPLANK®

Polietylenowe pianki niesieciowane nowej generacji.

ARPLANK®
      Tak jak w przypadku klasycznych pianek PE, mówimy tu o piankach zamknięto-komórkowych.
Na ich budowę składają się dwie struktury.
      Nadrzędną jest struktura „koralikowa”. Koraliki mają wielkość około 4,5 mm i połączone są ze sobą termicznie podczas procesu formowania w komorze parowej. To właśnie powłoki koralików decydują o wybitnych własnościach mechanicznych pianki i zapewniają efekt pochłaniania i rozpraszania energii. W rezultacie powstaje izotropowy (o tych samych właściwościach w każdym kierunku) materiał.
      Druga struktura to wewnętrzna budowa koralików. Wypełnione są one małymi, zamkniętymi komórkami wielkości ok. 0,3 mm.

      Równomierność grubości ścianek i ich wielkość decyduje o izotropowości (właściwości materiału są jednakowe we wszystkich kierunkach) tej pianki. Z tego również powodu właściwości pianki w dowolnym obszarze całego bloku są porównywalne.
      Można powiedzieć, że właściwości mechaniczne tych pianek przewyższają walory pianek XPE (sieciowanych). Pianki koralikowe są bowiem w stanie konkurować z nimi przy swojej mniejszej gęstości

      Przy każdej z gęstości pianki te po uderzeniach bądź upadkach, nawet wielokrotnych, bardzo szybko wracają do pierwotnego kształtu niemalże w 100%.
      W procesie produkcji tych pianek nie używa się żadnych czynników spieniających. Materiał jest wolny od lotnych związków organicznych (VOC’s) i dwutlenku węgla (CO2).
      Istotną rzeczą jest łatwa obróbka tego surowca. Regularna budowa materiału decyduje o równej / estetycznej powierzchni przy obróbce skrawaniem, a sam proces frezowania i cięcia jest „czysty”.
      Duża powierzchnia styku sprzyja łatwemu i skutecznemu klejeniu.

      Przy sztancowaniu tego typu pianek efekt wklęsłości ścianek bocznych wykrawanych detali jest zminimalizowany.

      Dużo niższa niż w przypadku pianek XPE „ścierność” tego materiału. Ma to ogromne znaczenie przy pakowaniu elementów wrażliwych na zarysowanie.
      Należy też wspomnieć o ich potencjale w kontekście nowego podatku w UE od opakowań z tworzyw sztucznych nie poddanych recyklingowi – tzw. PLASTIC TAX. Materiały produkowane w tej technologii, z racji nieusieciowanej budowy, mogą być łatwo i w pełni poddane recyklingowi. Ale istotne jest też to, że do ich produkcji z założenia dodaje się 25 – 50% surowca pochodzącego z recyklingu.

Wymiary bloków ARPLANK®
1800 x 1200 x 150 [mm]

Zapraszamy do współpracy!

Masz pytania?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji.