Nasza Oferta

Document

ARPLANK® NXPE

Arplank to niesieciowana pianka polietylenowa.
     Tak jak w przypadku klasycznych pianek PE, mówimy tu o piankach zamknięto-komórkowych.
Na ich budowę składają się dwie struktury.
     Nadrzędną jest struktura “koralikowa”. Koraliki mają wielkość około 4,5 mm i połączone są ze sobą termicznie podczas procesu formowania w komorze parowej. To właśnie powierzchnia koralików decyduje o wybitnych własnościach mechanicznych pianki i zapewniają efekt pochłaniania i rozpraszania energii.
     Druga struktura to wewnętrzna budowa koralików. Wypełnione są one małymi, zamkniętymi komórkami wielkości ok. 0,3 mm.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PIANEK ARPLANK

     Równomierność grubości ścianek komórek i ich wielkości decyduje o izotropowości tej pianki (właściwości materiału są jednakowe we wszystkich kierunkach). Z tego również powodu właściwości pianki w dowolnym obszarze całego bloku są porównywalne.
     Można powiedzieć, że właściwości mechaniczne tych pianek przewyższają w pewien sposób walory wielu pianek XPE (sieciowanych). Pianki koralikowe są bowiem w stanie konkurować z nimi przy swojej mniejszej gęstości.
     Przy każdej z gęstości pianki te po uderzeniach bądź upadkach, nawet wielokrotnych, bardzo szybko wracają do pierwotnego kształtu niemalże w 100%.
     W procesie produkcji tych pianek nie używa się żadnych czynników spieniających. Materiał jest wolny od lotnych związków organicznych (VOC’s), CFC’s, HCFC’s i jakichkolwiek związków zubażających warstwę ozonową.
     Pianki Arplank nie zawierają żadnych zakazanych metali ciężkich, w tym ołowiu (Pb), kadmu (Cd), rtęci (Hg) i chromu VI (Cr-VI) ani ich związków. Nie zawierają też żadnych związków halogenowanych (bromowanych).

OBRÓBKA PIANEK ARPLANK

     Istotną rzeczą jest łatwa obróbka tego materiału. Regularna budowa materiału decyduje o równej / estetycznej powierzchni przy obróbce skrawaniem, a sam proces frezowania i cięcia jest “czysty”.
     Duża powierzchnia styku sprzyja łatwemu i skutecznemu klejeniu.

Przy sztancowaniu tego typu pianek efekt wklęsłości ścianek bocznych wykrawanych detali jest zminimalizowany.
Dużo niższa niż w przypadku pianek XPE jest “ścierność” tego materiału. Ma to ogromne znaczenie przy pakowaniu elementów wrażliwych na zarysowanie.
Należy też wspomnieć o ich potencjale w kontekście dyskusji na temat nowego podatku w UE od opakowań z tworzyw sztucznych nie poddanych recyklingowi – tzw. PLASTIC TAX. Materiały produkowane w tej technologii, z racji nieusieciowanej budowy, mogą być łatwo i w pełni poddane recyklingowi. Ale istotne jest też to, że do ich produkcji z założenia dodaje się 25 – 50% surowca pochodzącego z recyklingu.

Wymiary bloków ARPLANK®
2000 x 1200 x 150 [mm]