Pianka polietylenowa (PE)

Polietylen spieniany w blokach (płytach) i nawojach (rolkach)

Pianka polietylenowa (PE) jest najczęściej wykorzystywanym spienionym polimerem.
Materiał ten ma strukturę  zamknięto-komórkową.
Dostępny jest w nawojach i blokach / płytach.
Produkowany jest w gramaturach od 15 do 500 kg / m3.
Jest tworzywem termoplastycznym.
Występuje w dwóch gatunkach:

 • pianka niesieciowana * ( nieusieciowana )
 • sieciowana * ( usieciowana ):

Pianka PE niesieciowana jest materiałem o niskiej wytrzymałości mechanicznej. 
Stosowane skróty nazwy: NXLPE, NXPE (non cross linked polyethylene); EPE (expanded polyethylene).

Pianka PE sieciowana jest tworzywem o dobrej wytrzymałości na zgniatanie, rozciąganie i rozrywanie. Stosowane skróty: XLPE, XPE (cross linked polyethylene).
Występuje w dwóch podgatunkach : sieciowana chemicznie i sieciowana fizycznie.
Sieciowana chemicznie charakteryzuje się grubszą, szorstką skórą i jest wytrzymalsza na obciążenia mechaniczne.
Sieciowana fizycznie ma drobniejsze i komórki i w rezultacie gładką skórę. Ta gładkość powierzchni daje jej przewagę przy aplikacjach klejowych.

Zakres stosowania od – 40* C do 95*C ( modyfikowane gatunki do 105*C ). Jest bardzo łatwa w obróbce (obróbka skrawaniem, formowanie na gorąco, możliwość zgrzewania).
Spieniony polietylen oferowany jest w wersji trudno-palnej, antystatycznej i prądo-przewodzącej.

Kluczowe zastosowania oraz właściwości:

 • budownictwo – termoizolacyjność, dźwiękochłonność i nienasiąkliwość
 • przemysł jachtowy – termoizolacyjność, nienasiąkliwość, bardzo duża wyporność
 • obuwnictwo  i ortopedia – miękkość, elastyczność, sprężystość, odporność  na zgniatanie
 • opakowania i systemy transportowe – niska gramatura, gładka powierzchnia, dobre własności mechaniczne (w przypadku pianek sieciowanych), mała wytrzymałość mechaniczna ( w przypadku pianek niesieciowanych, kiedy “wada” materiału staje się zaletą – w czasie zgniatania przy uderzeniu lub dużym wstrząsie pianka ta działa jak strefa zgniotu w samochodach chroniąc zapakowany przedmiot)
 • kolejnictwo i motoryzacja – termoizolacyjność, nienasiąkliwość, dźwiękochłonność, niska gramatura
 • sport i rekreacja – miękkość, elastyczność
 • zabawki, pomoce dydaktyczne i dekoracje – lekkość, miękkość, estetyka, dostępność w dużej gamie kolorów
 • uszczelki nakrętek do butelek i kanistrów – gładkość powierzchni ( w celu poprawy gładkości stosuje się jest laminowanie pianki folią PE, lub koekstruzję pianki i litego PE ).

  * Sieciowanie to proces wykorzystywany przy produkcji tworzyw sztucznych. Prowadzi do powstania trójwymiarowej sieci nad-cząsteczkowej na skutek tworzenia się mostków między różnymi cząsteczkami chemicznymi.
  Tworzywa termoplastyczne, takie jak np. PE zbudowane są z długich łańcuchów węglowych ułożonych w sposób nieuporządkowany. Sieciowanie powoduje odszczepienie niektórych atomów wodoru od polimeru, co daje możliwość łączenia się w tych miejscach sąsiednich łańcuchów. To połączenie łańcuchów tworzy strukturę zwaną “siecią”. Sieciowanie podnosi wytrzymałość mechaniczną materiału (wytrzymałość na zgniatanie / trwałe odkształcenie , rozrywanie, rozciąganie / zerwanie).
  Usieciowana pianka po podgrzaniu do temperatury mięknięcia zamieni się w bardzo miękki i elastyczny materiał, któremu można nadawać “nowy” kształt (np. w formie). Niesieciowana natomiast zmieni się w ciągliwą płynną masę, której dalsza obróbka jest najczęściej niemożliwa.

Masz pytania?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji.